Akcja Ogólnopolska „GÓRA GROSZA"

 

Cel akcji


Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

 

Korzyści z uczestnictwa w akcji

  • Efekt wychowawczy polegający na uświadomieniu uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny polegający na możliwości przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – o naszej akcji dużo mówi się w mediach. Staniecie się uczestnikami wielkiej ogólnonarodowej inicjatywy na rzecz dzieci z domów dziecka.
  • Możliwość otrzymania nagrody wynikającej - akcja ma również charakter konkursu

Sponsor

bank spoldzielczy1