Rada rodziców

Skład Rady Rodziców:

1. Przewodniczący  - Przemysław Zieliński

    Z-ca przewodniczącego - Natalia Winowicz

2. Członkowie - Katarzyna Marczak

                       - Paulina Jaśkiewicz

                       - Edyta Pierucka

                       - Simona Mańka 

                       - Karolina Dopieralska

                       

                       

                       

                   

                       

Sponsor

bank spoldzielczy1