Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM

„BAŚNIOWA KRAINA” W BŁASZAKCH

W GODZINACH OD 6.30 DO 16.00

 

Realizacja zadań poza podstawą programową

6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo – gospodarcze.

 

Realizacja zadań w podstawie programowej

8.00 – 8.30 – Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

8.30 – 8.45 – Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu/dzieci młodsze/; ćwiczenia poranne/ dzieci starsze/.

8.45 – 9.00 – Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 – Śniadanie.

9.30 – 11.30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą /kierowane i niekierowane/ na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz wg. planów miesięcznych. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w języku angielskim przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.30 – 12.00 – Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30- Obiad

12.30 – 13.00 - Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

 

Realizacja zadań poza podstawą programową

13.00 – 14.15 – Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycieli o charakterze obserwacyjnym.

14.15 – 14.30 – Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45 - Podwieczorek

14.45 – 16.00 – Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne, planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie bajek, ćwiczenia grafomotoryczne,  prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców i za ich zgodą: religia  i nauka tańca odbywają się wg. harmonogramu  po godzinach funkcjonowania danego oddziału.

Sponsor

bank spoldzielczy1